ตู้สาขาโทรศัพท์ ERICSSON-LG

javascript

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS eMG80

- รองรับการขยายเลขหมายภายในได้สูงสุดถึง 140 Extensions

- ระบบสื่อสารแบไฮบริค สำหรับ SMB

- เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

- สะดวกต่อการติดตั้งตามสาขาต่างๆขององค์กร เพียงแค่นำ Gateway ไปติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

- รองรับระบบ VoIP

- ระบบการติดตั้งและบำรุงรักษาผ่าน Web Admin

- รองรับ Auto Attendant / Voice Mail

สอบถามราคาติดต่อ

ขนาด 12 สายนอก

ฟรี Key Telephone

32 สายใน

มีระบบตอบรับอัตโนมัติ

ฟรีค่าติดตั้ง

 

ฟรี !! ค่าติดตั้ง และโอเปอร์เรเตอร์คอนโซล

 สั่งซื้อโทร 1605

ตู้สาขาโทรศัพท์ : ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Hybrid PABX ระดับ Business โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดกลางระสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูงจากผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์ ทั่วโลกและยังมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม คุ้มค่ากับการลงทุน

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจประเภท SME ออกแบบระบบมาเพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นขององค์กร พร้อมใช้งานนในทุกขนาดธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับสายภายใน สายภายนอกทั้งแบบ อนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน (SIP and H.323) การออกแบบของระบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

"เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น iPECS LIK"

เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น iPECS eMG80 ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันรับ IP Networking อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ IT ในห้อง Server เพื่อความสะดวกในการจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ผ่าน Web Browser) มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะสำหรับองค์กรบริษัท สำนักงานย่อย โรงแรม หรือ หอพัก ฯลฯ

iPECS-eMG80 iPECS-eMG80

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transer, Call Pickup, Forward Call)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendant)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบส่งข้อความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voice to E-mail)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)

- ตุู้สาขาสามารถรองรับ Caller ID

แนะนำตู้สาขาโทรศัพท์ใกล้เคียง

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS LIK
PABX เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขนาด 16 สายนอก 300 สายใน
 สั่งซื้อโทร 1605
ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS LIK
PABX เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขนาด 16 สายนอก 300 สายใน
 สั่งซื้อโทร 1605
ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS LIK
PABX เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขนาด 16 สายนอก 300 สายใน
 สั่งซื้อโทร 1605

Some of our Enterprise Customers and Partners