ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อย .hover ต้องทีละอัน

อธิบายเรื่อง Cloud PBX คร่าว ๆ ก่อนก็ได้ จะอธิบายตรงนี้หรือ อธิบายข้างบนตรง Banner ก็ได้แล้วแต่เนื้อหา

 

CloudPhone 11

เกริ่นๆ คืออะไร

Learn More > (เป็น Link กดไปอีกหน้านึงเป็น CloudPhone11 ล้วน)

 

On-premise UC/PBX

เกริ่นๆ คืออะไร

Learn More > (เป็น Link กดไปอีกหน้านึงเป็น On-Premise UC/PBX ล้วน)

 

Moblie11

เกริ่นๆ คืออะไร

Learn More > (เป็น Link กดไปอีกหน้านึงเป็น Mobile11 ล้วน)

 

ถ้าเนื้อหาน้อยก็ แต่ละ Product ใส่หน้าเดียว ( CloudPhone 11 , On-Premise UC/PBX , Moblie 11 อย่างละหน้า)